Skip to content

拉取指定远程分支到本地

由于git去中心化的特性,下载远程仓库时会将所有分支都下载下来,不仅耗时而且占用本地磁盘容量

参考git 拉取远程分支到本地,拉取指定远程分支到本地

思路

首先在本地新建git仓库,然后下载指定远程分支,最后创建本地分支并关联到指定远程分支即可

实现

新建仓库

$ mkdir gitrepo
$ cd giterpo
$ git init

拉取远程指定分支

$ git remote add origin https://github.com/zjZSTU/zjzstu.github.com.git
$ git fetch origin dev

新建本地分支并关联到指定远程分支

$ git checkout -b dev origin/dev